Inwestowanie w startupy

BitEvil S.A.

Startupy są dziś bardzo popularną formą działalności. To niewielkie firmy wprowadzające na rynek innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach. Z jednej strony startupy posiadają ogromny potencjał rozwojowy, z drugiej natomiast obarczone są dużym ryzykiem. Czy zatem inwestowanie w startupy jest opłacalne?

Czym są startupy?

Zgodnie z definicją to przedsiębiorstwa lub tymczasowe organizacje stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby im rozwój. Tego rodzaju przedsiębiorstwa mają zazwyczaj krótką historię i są w fazie rozwoju. Startupy można spotkać w różnych branżach ale najczęściej związane są z nowymi technologiami. Wśród cech charakterystycznych dla takiej formy działalności są:
– niskie koszty rozpoczęcia działalności;
– wysokie ryzyko;
– potencjalnie wysoki zwrot inwestycji.

W wielu wypadkach startupy finansowane są z funduszy venture capital lub korzystają z pomocy aniołów biznesu. O zakończeniu etapu startupu mówi się kiedy firma zaczyna osiągać zyski, dochodzi do fuzji lub przejęcia.

Inwestowanie w startupy

Startupy to obecnie coraz większa grupa nowo powstających przedsięwzięć. Jak już wspomniano można je spotkać w wielu branżach, aczkolwiek najwięcej pomysłów wiąże się z nowymi technologiami. Innowacyjne rozwiązania powstają często w środowiskach akademickich, ale tam niestety brakuje funduszy na ich rozwój. Stąd też młodzi ludzie poszukują inwestorów, którzy zechcą zaryzykować swoje pieniądze i wesprzeć ich swoją widzą i doświadczeniem. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że inwestowanie w innowacyjne przedsięwzięcia nie zawsze jest opłacalne, a zawsze obarczone jest ogromnym ryzykiem. Dlatego też niewiele firm decyduje się na wspieranie tego rodzaju projektów. Nie oznacza to jednak, że inwestorów brak. Jedną z firm, która docenia pomysłowość młodych ludzi jest Bit Evil S.A. – spółka, która swoim kapitałem i doświadczeniem wspiera przede wszystkim startupy z branży IT. W polskiej przestrzeni biznesowej są także inne firmy inwestujące w przedsiębiorczych ludzi. Niemniej jednak to nie jedyni inwestorzy. W startupy może zainwestować niemal każdy np. przez wsparcie swoimi datkami zbiórek publicznych, które odbywają się za pośrednictwem platform internetowych.

inwestowanie w startupy

Zyski ze startupów

Jak wynika z samej definicji startupów – charakteryzują się one ponadprzeciętnym zwrotem inwestycji. Oznacza to, że zainwestowanie pieniędzy w innowacyjny projekt może przynieść bardzo duże zyski. Z pewnością  będzie to zwrot znacznie wyższy aniżeli standardowe oprocentowanie lokaty bankowej.

Ryzyko inwestycji

Niestety jest także druga strona inwestowania w startupy – bardzo wysokie ryzyko niepowodzenia. Szacuje się, że tylko 1 na 10 startupów kończy się powodzeniem. W pozostałych 9 wypadkach zainwestowane pieniądze mogą nigdy się nie zwrócić. O tym jak będzie w dużej mierze decyduje szczęście – choć w biznesie trudno posługiwać się takim wskaźnikiem.

Inwestowanie w startupy jest bardzo ryzykowne, ale też bardzo opłacalne. Umiejętna ocena potencjału danego projektu oraz odrobina szczęścia pozwalają wielu inwestorom wzbogacić się. O tym czy warto inwestować akurat w startupy każdy musi zadecydować sam.

Newsletter

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!