Relacje inwestorskie

BitEvil S.A.

Zarząd

Rada Nadzorcza
Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ
Maria Anna Belka 140000 10,45% 10,45%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ) 1200000 89,55% 89,55%
Razem 1340000 100% 100%
Statut
KRS
Regulamin WZ
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Raporty bieżące
Raporty okresowe
Informacje poufne
Walne zgromadzenia
Kalendarium
Dokument informacyjny
Informacja o Autoryzowanym Doradcy i Animatorze Rynku
Kontakt
Notowania
Pytania i odpowiedzi

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!