Relacje inwestorskie

BitEvil S.A.

Zarząd
Rada Nadzorcza
Akcjonariat
Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ
Maria Anna Belka 140000 10,45% 10,45%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ) 1200000 89,55% 89,55%
Razem 1340000 100% 100%
Statut
KRS
Regulamin WZ
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Zarządu
Raporty bieżące
Raporty okresowe
Data Symbol Źródło Temat
14.08.2017 EBI BE Raport kwartalny za 2Q
Informacje poufne
Data Symbol Źródło Temat
03.08.2017 ESPI BE Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy
28.07.2017 ESPI BE Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy
Walne zgromadzenia
Kalendarium
Dokument informacyjny
Informacja o Autoryzowanym Doradcy i Animatorze Rynku
Kontakt
Notowania
Pytania i odpowiedzi
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!