Polityka Prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności BitEvil.com („Polityka Prywatności”) określa, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje na temat osób odwiedzających stronę
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Aplikacji jesteśmy my – zarejestrowana w Polsce spółka o nazwie Bit Evil Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-625), przy ulicy Mickiewicza 37/58. Jesteśmy zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580322, nasz numer NIP to 5223041323, a nasz kapitał zakładowy wynosi 670.000,00 złotych i został wpłacony w całości. W Polityce Prywatności określamy siebie zwrotem „Bit Evil”, „my”, „nas”, „nasz”.
  3. Inspektorem ochrony danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych) jest Filip Stolarski z siedzibą w Turku (62-700), ul. Narutowicza 13, (kontakt do inspektora: filip.stolarski@bitevil.com).
 1. Jak gromadzimy dane?
  1. Zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane w sposób zgodny z prawem, dla zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Przestrzegamy prawa do ochrony prywatności i gwarantujemy wszystkim osobom korzystającym z Aplikacji, że udostępnione dane będą właściwie chronione przed przejęciem przez osoby trzecie.
  2. Pozyskujemy informacje o Tobie i Twoim zachowaniu w następujący sposób:
   1. poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Ciebie informacje, również kiedy kontaktujesz się z nami telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.
   2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).
 1. Jakie dane gromadzimy?
  1. Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail.
  2. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Do rejestracji na newsletter konieczne jest wyłącznie podanie adresu e-mail. Możesz korzystać z Usług anonimowo, jeżeli podane przez Ciebie e-mail i hasło nie zawierają Twoich danych osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację).
  3. Zbieramy informacje podane przez Ciebie dobrowolnie w czasie rejestracji Konta oraz w szczegółach Konta. Dane te nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za Twoją zgodą lub w granicach dozwolonych prawem.
  4. Aplikacja może zapisać ponadto anonimowe informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 1. W jakim celu przetwarzamy dane?
  1. Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do prowadzenia wysyłki newslettera.
 1. Jakie są Twoje prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych?
  1. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych, możliwość ich poprawiania, jak również do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.
  2. Masz również prawo do kontroli przetwarzania Twoich danych, a zwłaszcza prawo do:
   1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
   2. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
   3. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
   4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy zamierzamy je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych.
 1. Udostępnienie danych.
  1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  2. Możemy mieć obowiązek przekazania informacji zebranych przez stronę bitevil.com upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
  3. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, lub też podmiotów obsługujących wysyłkę newslettera.
 1. Pliki Cookies
  1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i przeznaczone są do korzystania ze strony Aplikacji w wersji internetowej (webowej).
  2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. dostosowania zawartości stron internetowych Aplikacji do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
   3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Aplikacji korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Na stronie stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „zewnętrzne” (third part cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Twoim końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie. „Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony.
  4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja Twojej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian oznacza, że pliki cookies mogą być zamieszczane i przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać pliki cookies w Twoim urządzeniu końcowym i uzyskiwać dostęp do tych plików.
  5. Pliki cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów, na co wyrażasz zgodę. W tym zakresie zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach.
  6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki korzystasz z Aplikacji. W tym celu mogą zachować informację o Twojej ścieżce nawigacji lub czasie pozostawania na danej stronie.
  7. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania ustawieniami cookies powinieneś wybrać odpowiednią opcję w Twojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje i instrukcje jak wyłączyć obsługę plików cookies zawiera pomoc lub dokumentacja Twojej przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania Twoich preferencji może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony.
 1. Bezpieczeństwo danych
  1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne w celu wykonania naszych obowiązków umownych i zachowania zgodności z przepisami prawa.
  2. Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem. Informacje są przechowywane i przetwarzane na serwerach o wysokim stopniu zabezpieczeń, z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi polskiego prawa.
  3. Pamiętaj, aby nie udostępniać publiczne jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. Publiczne udostępnienie takich danych następuje na Twoją wyłączną odpowiedzialność.
 1. Zmiany w polityce prywatności
  1. Możemy w przyszłości wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności, np. ze względu na zmianę zakresu Usług, technologii, standardów, wymogów prawnych i wymagań związanych z prowadzeniem działalności w Internecie. O zmianach będziemy Cię informować. Korzystanie ze strony po wejściu w życie zmian oznacza ich akceptację.
 1. Kontakt
  1. Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail, na adres hi@bitevil.com
 1. Postanowienia końcowe
  1. Poprzez przystąpienie do korzystania ze strony wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.
  2. Możemy zmienić Politykę Prywatności w każdym czasie, o ile zaistnieje ku temu ważna przyczyna, np. jeśli zmienią się nasze dane, zmodyfikujemy zakres dotychczasowych usług, wprowadzimy nowe usługi lub rozwiązania techniczne albo z uwagi na wymogi obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wejściem w życie, poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Polityki Prywatności na stronie oraz poprzez przesłanie Ci wiadomości e-mail informującej o zmianach (jeśli posiadamy Twój adres e-mail). Jeśli nie zaakceptujesz zmian, możesz wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, informując nas o tym nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości. Do chwili rozwiązania umowy nie będziesz związany nowym brzmieniem Polityki Prywatności, chyba, że zmiana jest wymagana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Jeśli w ciągu 14 dni nie poinformujesz nas, że nie akceptujesz zmian Polityki Prywatności, uznamy, że wyrażasz na nie zgodę i od dnia wejścia w życie zmian będą Cię obowiązywały nowe warunki.
  3. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter

...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!