BitEvil S.A.

Relacje inwestorskie

Zarząd

Rada Nadzorcza

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba
akcji

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach na WZ

Kamil Stanek

383495

14,34%

14,34%

Maria Anna Belka

368321

13,77%

13,77%

Sebastian Goliński

201517

7,54%

7,54%

Jarosław Ołtuszyk

166666

6,23%
6,23%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5% głosów na WZ)
1553865
58,11%
58,11%
Razem
2673864
100%
100%

Statut

KRS

Raporty bieżące

Data

Symbol

Źródło

Temat

15.11.19

ESPI

BE

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów BIT EVIL S.A.

15.11.19

EBI

BE

Powołanie osób nadzorujących BIT EVIL Spółka Akcyjna

15.11.19

EBI

BE

TTreść uchwał podjętych na NWZA w dniu 15.11.2019. BIT EVIL Spółka Akcyjna

14.11.19

ESPI

BE

Raport miesięczny za październik 2019 BIT EVIL S.A. BIT EVIL S.A.

24.10.19

EBI

BE

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 15 listopada 2019 r. BIT EVIL S.A.

24.10.19

EBI

BE

Wniosek o rozszerzenie porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 15 listopada 2019 r. BIT EVIL Spółka Akcyjna

24.10.19

EBI

BE

Rezygnacja osób nadzorujących BIT EVIL Spółka Akcyjna

18.10.2019

EBI

BE

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 15.11.2019

18.10.2019

ESPI

BE

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 15.11.2019

15.10.2019

ESPI

BE

Raport miesięczny za wrzesień 2019

16.09.2019

ESPI

BE

Raport miesięczny za sierpień 2019

16.08.2019

ESPI

BE

Raport miesięczny za lipiec 2019

15.07.2019

ESPI

BE

Raport miesięczny za czerwiec 2019

02.07.2019

ESPI

BE

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów

28.06.2019

ESPI

BE

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzanie Spółki w dniu 28 czerwca 2019 roku

19.06.2019

ESPI

BE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. na dzień 28.06.2019r. wraz z projektami uchwał

14.06.2019

ESPI

BE

Raport miesięczny za maj 2019

31.05.2019

ESPI

BE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. na dzień 28.06.2019r. wraz z projektami uchwał

31.05.2019

EBI

BE

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bit Evil S.A. na dzień 28.06.2019r. wraz z projektami uchwał

14.05.2019

ESPI

BE

Raport miesięczny za kwiecień 2019

07.05.2019

EBI

BE

Zmiany w zakresie stosowanych zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect".

26.04.2019

EBI

BE
Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
26.04.2019
EBI
BE
Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
15.04.2019
EBI
BE
Raport miesięczny za marzec 2019r
12.04.2019
ESPI
BE
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 kwietnia 2019 roku
12.04.2019
EBI
BE
Powołanie osoby zarządzającej
12.04.2019
EBI
BE
Zmiany w składzie organu nadzorującego
12.04.2019
EBI
BE
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2019 roku oraz zmiany Statutu
22.03.2019
ESPI
BE
Podjęcie decyzji o nieprzedłużaniu umowy licencyjnej na korzystanie z silnika Snipay
15.03.2019
ESPI
BE
Podpisanie porozumienia dotyczącego spółki celowej do realizacji projektu SEMOF Smart Energy Market of the Future
14.03.2019
EBI
BE
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i zmianami Statutu
14.03.2019
ESPI
BE
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwał i zmianami Statutu
14.03.2019
EBI
BE
Raport miesięczny za luty 2019 r.
28.02.2019
ESPI
BE
Wyznaczenie terminu przeprowadzania testowej kampanii Eracoin w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach - Dziedzicach
25.02.2019
ESPI
BE
Przystąpienie do spółki realizującej projekt Smart Energy Market of the Future
21.02.2019
ESPI
BE
Podjęcie decyzji o zamiarze przystąpienia do nowo tworzonej spółki realizującej projekt Smart Energy Market of the Future
20.02.2019
ESPI
BE
Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z SOLAR NETEWORKS Sp. z o.o.
19.02.2019
ESPI
BE
Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z Lion Energy Group Sp. z o.o.
18.02.2019
ESPI
BE
Zaktualizowana strategia Spółki do 2021 roku
15.02.2019
EBI
BE
Zmiana w przedmiocie stosowania Dobrych Praktyk - publikacja raportów miesięcznych
14.02.2019
ESPI
BE
Rozpoczęcie prac nad weryfikacją strategii Spółki do 2021 roku
13.02.2019
ESPI
BE
Rejestracja akcji serii F w KDPW BIT EVIL S.A.
02.01.2019
EBI
BE
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
28.12.2018
EBI
BE
Powołanie osoby zarządzającej
28.12.2018
EBI
BE
Powierzenie funkcji prezesa zarządu
28.12.2018
EBI
BE
Powołanie osoby nadzorującej
28.12.2018
EBI
BE
Rezygnacja osoby zarządzającej
28.12.2018
EBI
BE
Rezygnacja osoby nadzorującej
20.12.2018
EBI
BE
Podpisanie umowy o badaniu sprawozdań finansowych Spółki
06.12.2018
EBI
BE
Powołanie osób zarządzających
06.12.2018
EBI
BE
Powołanie osoby nadzorującej
29.11.2018
ESPI
BE
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E
14.11.2018
ESPI
BE
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14.11.2018
ESPI
BE
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14.11.2018
ESPI
BE
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14.11.2018
ESPI
BE
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
09.11.2018
EBI
BE
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
01.10.2018
EBI
BE
Rezygnacja osoby nadzorującej BIT EVIL Spółka Akcyjna
01.10.2018
EBI
BE
Zakończenie subskrypcji akcji serii F BIT EVIL Spółka Akcyjna
01.10.2018
EBII
BE
Oświadczenie o wysokości objętego kapitału i dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w Statucie BIT EVIL Spółka Akcyjna
30.09.2018
ESPI
BE
Powiadomienie o objęciu akcji przez osobę zarządzającą
24.08.2018
ESPI
BE
Powiadomienie o objęciu akcji przez osobę zarządzającą
26.07.2018
ESPI
BE
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 lipca 2018 roku
26.07.2018
EBI
BE
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 lipca 2018 roku
29.06.2018
ESPI
BE
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
29.06.2018
ESPI
BE
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku
29.06.2018
EBI
BE
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
29.06.2018
EBI
BE
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku
07.06.2018
ESPI
BE
Otrzymanie uzupełnienia zawiadomienia o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzaniu Spółki
30.05.2018
ESPI
BE
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
30.05.2018
EBI
BE
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz zmianą Statutu Spółki
25.04.2018
ESPI
BE
Podpisanie umowy licencyjnej na korzystanie z silnika Snipay pod marką EraCoinPay
24.04.2018
ESPI
BE
Podpisanie umowy sprzedaży marki Sorry Coach
23.03.2018
EBI
BE
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
14.02.2018
EBI
BE
Raport okresowy za IV kwartał 2017 r
09.02.2018
EBI
BE
Informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii E
30.01.2018
EBI
BE
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku - korekta
26.01.2018
EBI
BE
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
29.12.2017
EBI
BE
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok
05.12.2017
ESPI
BE
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku
05.12.2017
EBI
BE
Powołanie osób nadzorujących
05.12.2017
EBI
BE
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 grudnia 2017 roku
08.11.2017
EBI
BE
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
08.11.2017
ESPI
BE
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 5 grudnia 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
04.11.2017
EBI
BE
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.
04.11.2017
ESPI
BE
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.
28.11.2017
ESPI
BE
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 listopada 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
28.11.2017
EBI
BE
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 listopada 2017 roku i zamierzone zmiany Statutu Spółki
15.10.2017
EBI
BE
Rezygnacja osób nadzorujących
13.10.2017
EBI
BE
Rezygnacja osób nadzorujących
07.07.2017
ESPI
BE
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
04.07.2017
EBI
BE
Terminy przekazywani raportów okresowych w 2017
25.05.2017
ESPI
BE
Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

Raporty okresowe

Informacje Poufne

Data

Symbol

Źródło

Temat

28.01.2019

ESPI

BE

Podpisanie umowy pośrednictwa z partnerem zagranicznym

04.01.2019

ESPI

BE

Przedłużenie współpracy z Microsoft sp. z o.o.

21.12.2018

ESPI

BE

Zakończenie negocjacji z Picostocks Incorporated bez rozstrzygnięcia

21.12.2018

ESPI

BE

Zakończenie istotnego etapu prac we współpracy z One2Tribe sp. z o.o.

19.12.2018

ESPI

BE

Podpisani umowy sprzedaży platformy The Ahoy

14.12.2018

ESPI

BE

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki

13.12.2018

ESPI

BE

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki

11.12.2018

ESPI

BE

Podjęcie decyzji o zamiarze sprzedaży platformy The Ahoy i rozpoczęcie negocjacji

26.11.2018

ESPI

BE

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E

23.11.2018

ESPI

BE

Podjęcie przez Zarząd GPW w Warszawie S.A. uchwały o wprowadzeniu akcji serii E do alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect

23.11.2018

ESPI

BE

Zawarcie umowy o ograniczeniu rozporządzania akcjami Spółki

21.11.2018

ESPI

BE

Zakończenie współpracy z Instytutem BioInfoBank Sp. z o.o.

21.11.2018

ESPI

BE

Ustalenie terminu przeprowadzenia kampanii testowej w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach - Dziedzicach

31.10.2018

ESPI

BE

Podjęcie przez Zarząd decyzji strategicznych w rozwoju platformy Eracoin

21.09.2018

ESPI

BE

Podpisanie umowy ramowej z One2Tribe sp. z o.o.

07.08.2018

ESPI
BE
Zakończenie negocjacji i zawarcie umowy nabycia marki CodeAddict

03.08.2018

ESPI
BE
Podpisanie listu intencyjnego z one2tribe sp. z o.o.

19.07.2018

ESPI
BE
Rozpoczęcie negocjacji dotyczących nabycia marki zagranicznej z branży IT

05.04.2018

ESPI
BE
Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

29.03.2018

ESPI
BE
Podpisanie umowy o zachowaniu poufności i rozpoczęcie negocjacji z Centrum Handlowym Stara Kablownia sp. z o.o.

22.03.2018

ESPI
BE
Podpisanie umowy o zachowaniu poufności i rozpoczęcie negocjacji z One2Tribe sp. z o.o.

16.03.2018

ESPI
BE
Podpisanie porozumienia o współpracy z Microsoft sp. z o.o.

26.01.2018

ESPI
BE
Dokonanie przydziału akcji serii E

21.12.2017

ESPI
BE
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E

01.12.2017

ESPI
BE
Informacja o uruchomieniu platformy SorryCoach

30.11.2017

ESPI
BE
Zakończenie negocjacji w sprawie umowy ramowej

08.11.2017

ESPI
BE
Podjęcie decyzji o ustaleniu warunków emisji serii E i zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

04.11.2017

ESPI
BE
Podjęcie decyzji o zmianie planów emisyjnych Emitenta

24.10.2017

ESPI
BE
Podpisanie umowy związanej z budową i uruchomieniem giełdy EraCoin

12.10.2017

ESPI
BE
Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z firmą Microsoft Corporation

06.10.2017

ESPI
BE
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy ramowej

03.08.2017

ESPI
BE
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy

28.07.2017

ESPI
BE
Rozpoczęcie negocjacji w sprawie podpisania umowy

16.08.2017

ESPI
BE
Raport miesięczny za lipiec 2019

Walne zgromadzenie

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580322 (zwana dalej również: „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 4021 §1 oraz art. 4022 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) na dzień 15 listopada 2019 roku, na godzinę 12:00 w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:, z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,

- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,.

- Przyjęcie porządku obrad.

- Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

- zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w

- całości oraz zmiany Statutu Spółki.

- Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o

- wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

- Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników.

- Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki.

- Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniaOgłoszenieProjekty uchwał

Zarząd Bit Evil Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580322, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje wtrybie art. 4021 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 28.06.2019 r., na godzinę 15:00, które odbędzie się w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności dopodejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2018
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

ZwZA_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZZwZA_-_Projekt_uchwal_WZAZwZA_-_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pełnomocnika

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje na dzień 12 kwietnia 2019 roku, na godzinę 11:00 w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników.
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załączniki:

Pełny tekst ogłoszenia w pdfProjekty uchwał w pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika w pdf

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”), które odbędzie się dnia 26 lipca 2018 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, ul. Marii Konopnickiej 5 lok. 10, 00-491 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii F, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZProjekty uchwał NWZFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Kalendarium

Dokument Informacyjny

Informacja o autoryzowanym doradcy i animatorze rynku

Kontakt

Notowania

Wartość spółki:

2.0 M PLN

+1.27%

Cena akcji:

0.65 PLN

Pytania i odpowiedzi

Oferta publiczna

WAŻNA INFORMACJA PRZED ZAPOZNANIEM SIĘ Z TREŚCIĄ MEMORANDUM

Przed uzyskaniem dostępu do Memorandum lub uczynieniem jakiegokolwiek użytku z Memorandum, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji oraz poniższego zastrzeżenia dotyczącego Memorandum dostępnego na stronie internetowej. Uzyskanie dostępu do treści Memorandum jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania poniższych warunków, wraz ze wszelkimi zmianami, jakie mogą zostać do nich wprowadzone. Memorandum udostępnione jest na stronie internetowej w formie elektronicznej. Przypominamy, że dokumenty, do których dostęp uzyskano przez Internet, mogą ulec zmianie lub modyfikacji podczas procesu przesyłania. Ze względu na powyższe, ani Spółka ani członkowie jej organów, pracownicy oraz doradcy, ani podmioty z nimi powiązane, nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy treścią wersji elektronicznej Memorandum, do której uzyskali Państwo dostęp, oraz dokumentem Memorandum w wersji papierowej. Przypominamy, że uzyskują Państwo dostęp do Memorandum pod warunkiem, że są Państwo do jego uzyskania uprawnieni zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa. Uzyskanie dostępu do Memorandum nie upoważnia Państwa do przekazania Memorandum innym osobom. Otrzymują Państwo niniejszy dostęp do Memorandum w wersji elektronicznej na własne ryzyko i są Państwo odpowiedzialni za sprawdzenie, że jest ono wolne od wirusów i innych niepożądanych plików.

Memorandum zostało sporządzone w związku z publiczną ofertą 1.340.000 (jednego miliona trzystu czterdziestu tysięcy) Akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 50 gr. (pięćdziesiąt groszy) każda, z zachowaniem prawa poboru.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego zastrzeżenia. Pobranie pliku Memorandum jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia w treści określonej poniżej oraz oznacza zaakceptowanie ograniczeń wskazanych w niniejszym zastrzeżeniu, jak również stanowi potwierdzenie, że wchodzą Państwo na tę stronę z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejsza elektroniczna wersja Memorandum opublikowana została na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Memorandum stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Akcje Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po analizie treści całego Memorandum, łącznie z aneksami do Memorandum.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ponieważ oferta publiczna papierów wartościowych objętych niniejszym Memorandum następuje w trybie o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie niniejszego Memorandum przez Komisję Nadzoru Finansowego. Memorandum ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską. Papiery wartościowe objęte Memorandum nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM (AM) SIĘ Z POWYŻSZYMI ZASTRZEŻENIAMI ORAZ OŚWIADCZAM, ŻE JESTEM OSOBĄ, KTÓREJ ZGODNIE Z PRAWEM WOLNO UDOSTĘPNIĆ MEMORANDUM INFORMACYJNE - OTWÓRZ TREŚĆ MEMORANDUM INFORMACYJNEGO BIT EVIL S.A. Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E.odt Formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii E.pdf